KARNATAKA

Office Bearers :

PRESIDENT
Dr. S.S. Hiremath, 9448466913

 

VICE - PRESIDENTS
Dr. Ganesh Shenoy, 9343565557 Dr. Nagesh L, 9844035470

 

SECRETARY TREASURER
Dr. Gopi Krishna V, 9844079770 Dr. Vanishree N, 9880030208

 

JOINT SECRETARY
Dr. Naga Nandini S Dr. Jitesh

 

EC MEMBERS
Dr. Jaya kumar Dr. Shashidhar Acharya
Dr. Anil Ankola Dr. Harikiran
Dr. Padma Bhat Dr. Umashankar
Dr. Yashoda Dr. Shodan

 

ADVISORS
Dr. M.R. Shankar Aradhya Dr. K.V.V. Prasad
Dr. Aruna Devi Dr. Peter Sequeira
Dr. C.V.K. Reddy  

 

REP TO CENTRAL COMMITTEE
Dr. D.P. Narayan Dr. Vijay Kumar

 

EDITOR
Dr. Rekha R